Όροι χρήσης σελίδας

Εισαγωγή

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πλήρως. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνώντας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο SuperEverything σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής απορρήτου / πολιτικής cookie του SuperEverything.

Άδεια χρήσης ιστότοπου

 

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η ιστοσελίδα SuperEverything ή / και οι δικαιοπάροχοί της είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και το υλικό στον ιστότοπο. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας χρήσης, διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να προβάλετε, να κάνετε λήψη μόνο για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης και να εκτυπώσετε σελίδες ή άλλο υλικό από τον ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται:

 • Αναδημοσίευση υλικού από αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλη ιστοσελίδα).
 • Να πωλείτε, να ενοικιάζετε ή να παραχωρείτε δευτερεύουσα άδεια από τον ιστότοπο.
 • Να παρουσιάσετε δημοσίως οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη άδεια.
 • Αναπαραγωγή, αντιγραφή, αντιγραφή ή άλλως εκμετάλλευση υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς
 • Να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο. ή
  να αναδιανείμετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο (εκτός από το περιεχόμενο που είναι ειδικά και ρητά διαθέσιμο για αναδιανομή)

Επιτρεπόμενη χρήση

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου. Ή με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος είναι παράνομος, παράνομος, δόλος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου για την αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που αποτελείται (ή συνδέεται με) με οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, ιό υπολογιστή, trojan, malware, καταγραφικό πληκτρολόγησης, rootkit ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.

 

Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποξήλωσης, υποκλοπή δεδομένων, εξαγωγής δεδομένων και συλλογής δεδομένων) πάνω ή σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση του διαχειριστή του ιστότοπου.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς σχετικούς με την εμπορία χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του διαχειριστή του ιστότοπου.

Περιορισμένη πρόσβαση

 

Ο διαχειριστής του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε άλλες περιοχές αυτού του ιστότοπου ή και ολόκληρου αυτού του ιστότοπου.

Αν ο χρήστης admin σας δώσει ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να σας επιτρέψει να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης αυτού του ιστότοπου ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης διατηρούνται εμπιστευτικά.

O διαχειριστής (admin) μπορεί να απενεργοποιήσει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση αν έχετε παραβιάσει τους κανόνες ή αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας.

 

Περιεχόμενα χρήστη

 

Παρέχετε στο SuperEverything μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου του χρήστη σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο. Παρέχετε επίσης στo SuperEverything το δικαίωμα να απαλλάσσει τα δικαιώματα αυτά και το δικαίωμα άσκησης αγωγής για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο των χρηστών σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράτυπο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να μπορεί να αποτελέσει ένδικο μέσο εναντίον εσάς ή του SuperEverything ή τρίτου (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο) .

Δεν πρέπει να υποβάλλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη στον ιστότοπο που αποτελεί ή ήταν ποτέ αντικείμενο απειλητικών ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλης παρόμοιας καταγγελίας.

To SuperEverything διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό έχει υποβληθεί σε αυτόν τον ιστότοπο ή να αποθηκευτεί στους διακομιστές του [NAME], ή να φιλοξενηθεί ή να δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο.

Παρά τα δικαιώματα του SuperEverything σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο των χρηστών, το SuperEverything δεν δεσμεύεται να παρακολουθεί την υποβολή τέτοιου περιεχομένου ή τη δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο.

Καμία εγγύηση

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” χωρίς παραστάσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές. Το SuperEverything δεν προβάλλει παραστάσεις ή εγγυήσεις σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι:

 • Αυτός ο ιστότοπος θα είναι διαρκώς διαθέσιμος ή διαθέσιμος καθόλου.
 • Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.
 • Τίποτα στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελεί, ή πρόκειται να αποτελέσει, συμβουλές οποιουδήποτε είδους. (Αν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με οποιοδήποτε νομικό, οικονομικό, τεχνικό ή ιατρικό θέμα, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.)

 

Περιορισμός ευθύνης

Το SuperEverything δεν θα ευθύνεται σε εσάς (είτε βάσει του νόμου επικοινωνίας, του νόμου περί αδικοπραξιών ή άλλως) σε σχέση με το περιεχόμενο, τη χρήση ή με άλλο τρόπο σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο:

 • Στο βαθμό που ο ιστότοπος παρέχεται δωρεάν, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια
 • Για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή επακόλουθη ζημία. ή
 • Για τυχόν απώλειες επιχειρήσεων, απώλεια εσόδων, εισοδήματος, κερδών ή αναμενόμενης
 • εξοικονόμησης, απώλειας συμβάσεων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλειας φήμης ή υπεραξίας ή απώλειας ή διαφθοράς πληροφοριών ή δεδομένων.

Αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης ισχύουν ακόμη και αν ο υπεύθυνος του ιστότοπου ενημερώθηκε ρητά για την πιθανή απώλεια.

Εξαιρέσεις

Τίποτα σε αυτήν την απαλλαγή από την ευθύνη για τον ιστότοπο θα αποκλείσει ή θα περιορίσει οποιαδήποτε εγγύηση υποδηλώνεται από το νόμο ότι θα ήταν παράνομο να αποκλείσετε ή να περιορίσετε. Και τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών δεν θα αποκλείσει ή θα περιορίσει την ευθύνη του παρόντος ιστότοπου και των νόμιμων δικαιούχων του σε σχέση με οποιαδήποτε:

 • Θάνατος ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια του 
 • Απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση εκ μέρους του παρόντος ιστότοπου και των νόμιμων δικαιούχων του
 • Πράγμα που θα ήταν παράνομο ή παράνομο για τον παρόντα ιστότοπο και των νόμιμων δικαιούχων του, να εξαιρέσει ή να περιορίσει ή να επιχειρήσει ή να ισχυριστεί ότι αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του

Λογικότητα

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που παρατίθενται στην παρούσα απαλλαγή από ευθύνη του ιστότοπου είναι εύλογες.

Αν δεν νομίζετε ότι είναι λογικές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Μη εφαρμόσιμες διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας απαλλαγής από ευθύνη του ιστότοπου είναι ή είναι βέβαιο ότι δεν είναι εκτελεστή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, αυτό δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων της παρούσας απαλλαγής από ευθύνη του ιστότοπου.

Αποζημίωση

Αναλαμβάνετε να αποζημιώσετε τον νόμιμο ιδιοκτήτη του ιστότοπου για τυχόν απώλειες, ζημίες, έξοδα, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαστικών εξόδων και των ποσών που θα καταβάλλει ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου για  τις συμβουλές των νομικών συμβούλων του), που υπέστη ή θα υπέστει ο νόμιμος ιδιοκτήτης της σελίδας και θα προκύψει από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων [ή προκύψει από οποιαδήποτε αξίωση ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και συνθήκες].

Παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη του ιστότοπου, σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, αν παραβιάζετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ο ιστότοπος μπορεί να αναλάβει τα μέτρα που ο διαχειριστής κρίνει κατάλληλα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, απαγορεύοντας την πρόσβασή σας στον ιστότοπο, εμποδίζοντας τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στον ιστότοπο, επικοινωνώντας με τον παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου για να ζητήσετε να αποκλείσουν την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή / και να προσφύγει εναντίον σας.

Σύνδεσμοι προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το SuperEverything.

Το SuperEverything δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η SuperEverything δεν ευθύνεται , άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα Οποιεσδήποτε τέτοιες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους που επισκέπτεστε

Αλλαγή όρων χρήσης σελίδας

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που αποτελεί ουσιαστική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της ιστοτόπου.

Ανάθεση εργασίας / Παραχώρηση δικαιωμάτων 

Ο νόμιμος ιδιοκτήτης του ιστότοπου μπορεί να μεταβιβάσει, να υποχωρήσει ή να ασχοληθεί με τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις του ιστότοπου SuperEverything βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων χωρίς να σας ειδοποιήσει ή να σας παράσχει τη συγκατάθεσή σας.

Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε, να αναθέσετε υπεργολαβία ή να ασχοληθείτε με άλλα δικαιώματα ή / και υποχρεώσεις σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Διαχωρισμός

Εάν μια διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ότι είναι παράνομη ή / και μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εκτελεστή διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος της διαγράφηκε, αυτό το μέρος θα θεωρείται ότι διαγράφεται και το υπόλοιπο της διάταξης θα συνεχίσει να ισχύει.

Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και του νόμιμου ιδιοκτήτη και εκπρόσωπου σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Νόμος και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι λοιπές διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδεχομένως έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.